De kruiden van Marokko Marokkaanse kruiden

התבלינים של מרוקו – תבלינים מרוקאיים

מגינות מרוקאית וטעמיהן השונים דורשים מאות משפטים כדי לתאר אותם אחד-לאחד. בפוסט הזה בחרתי כמה שתיים שלקחו את תשומת ליבי בזמן שהייתי במרוקו. אני בא מרקע אסייתי וכשאני שומע את המילה “תבל”, אני מחשיב בעיקר חמים או פלפלים. אני חושב שזה נכון בגדר כללית עם אסייתים כשאנו חושבים על המילה “תבל”. אך בתבלין ובתבלינים מרוקאיים […]