Morocco Travel Questionsקטגוריה: מרוקומהו הטיול הטוב ביותר ממרקש לעמקים בהרי האטלס؟
חאליד צוות נשאל לפני שנה 1

הסיור הטוב ביותר ממרקש לעמקי הרי האטלס הוא אחד מהסיורים הפופולריים שלנו מכיוון שהוא מאפשר לך לגלות את כל שלושת העמקים ביום. קראתי באתר שלך שאתה גם מארגן טיול יום להרי האטלס הגבוהים. אנחנו חושבים להזמין טיול לשני אנשים באמצע פברואר. עם זאת, אני אדם מבוגר ולא יכול ללכת הרבה בגלל הבעיות הבריאותיות שלי. האם יש הרבה הליכה בסיורים כאלה? האם יש לך טיולים אלטרנטיביים להרי האטלס שבהם אתה לא צריך ללכת רחוק מדי?

מהו הטיול הטוב ביותר ממרקש לעמקים של הרי האטלס שאינו דורש הרבה הליכה?