Morocco Travel Questionsקטגוריה: מרוקואיך מגיעים לזגורה ממרקש؟
חאליד צוות נשאל לפני שנה 1

היי, אני נוסע למרקש והייתי רוצה לראות את המדבר. איך לנסוע לזגורה ממרקש؟