Morocco fossils and minerals

מדריך קצר למאובנים ומינרלים של מרוקו – מאובני מרוקו

פורסם על ידי מרדית’ – פורט אליזבת’, דרום אפריקה. ללא ידיעת המטייל הממוצע, מכיל מדבר סהרה במזרח מרוקו מרבצי מאובנים ומינרלים עצומים. ברק של מאובנים, פריטי שיש מגולפים וגיאודים צבעוניים עשויים לתפוס את עיניכם בשווקים של מרוקו. למי שמסקרן את האבנים היקרות הללו, מאמר זה מספק קצת פרטים לגבי הגיאולוגיה של מרוקו. מרוקו היא אחת […]